2023 MHA Konferansı Ortaklık Günü sunumlarının kısa özetini izleyin


Ülke genelinde Mental Health America Üyelerinden 120’den fazla kişi, MHA Konferansı Üye Günü için 7 Haziran’da bir araya geldi. On iki oturum, 988 uygulaması, LGBTQ+ akran desteği, Siyah erkekliklerin yeniden tanımlanması ve barınmayı ulaşılabilir kılma gibi konuları ele aldı. Yüz yüze ve sanal katılımcılar, dinamik ve etkileşimli sunumlar için etkileşime geçip soru sorabildiler.

özet izle

Yorum yapın