Doktorlar, Meme Kanseri Alt Tipinin Mastektomi Seçimini Yönlendirmesine İzin Vermeyin


HER2-pozitif meme kanseri, hastalığın agresif bir şekli olmasına rağmen, tıptaki son gelişmeler, sonuçları büyük ölçüde iyileştirmiştir. Sadece birkaç on yıl öncesine kıyasla, bu tip meme kanseri tedaviye daha iyi yanıt veriyor. Ancak buna sahip insanlar, memelerini korumalarına izin verecek ameliyatlar yerine hala mastektomileri tercih ediyorlar – ve araştırmacılar bunun tam olarak neden olduğundan emin değiller.

Meme kanseri baş tıbbi sorumlusu MD Marisa Weiss, “Belki de HER2-pozitif meme kanseri olan kişiler gerçekten endişelenip mastektominin daha iyi sonuçlara yol açacağını düşündükleri içindir, oysa aslında mastektomi çoğu insan için sağkalımı iyileştirmez” diyor. org.

Weiss, “Bu çalışma, hastaların mastektomi yaptırma kararını, mastektomi olması için bir neden olmayan hastalık alt tipine, HER2 durumuna göre verdiğini gösteriyor” diyor.

HER2-pozitif, meme kanserinin yalnızca bir fenotipi veya alt tipidir. Tüm meme kanseri teşhislerinin yaklaşık %20’si HER2-pozitiftir. Erken bulunup kemoterapi ve antikor tedavisi ile tedavi edildiğinde, %90’dan fazla hayatta kalma oranına sahip olabilirsiniz.

Weiss, “Mastektomi tavsiyesi, fenotipten ziyade büyük ölçüde hastalığın boyutuna bağlıdır” diyor.

2023 Amerikan Klinik Onkoloji Derneği toplantısında verileri sunan araştırmacılar, HER2 pozitif meme kanseri olan kişilerin meme koruyucu cerrahi (MKC) yerine neden mastektomiyi seçtiklerinden emin değiller.

Mastektomi, tüm göğsünüzün çıkarılmasını içerir. Bir plastik cerrah tarafından rekonstrüksiyon yaptırmaya devam edebilirsiniz.

BCS veya lumpektomide, doktor kanseri çıkarır ve memenin geri kalanını olduğu gibi bırakır. Ayrıca kanserin yayılıp yayılmadığını görmek için birkaç lenf düğümü çıkarabilirler. Bir lumpektominiz varsa, büyük olasılıkla daha sonra radyasyon alacaksınız.

Mastektomi yerine lumpektomi ve radyasyonu seçmek hayatta kalma şansınızı etkilemez. Aslında, lumpektomi, meme kanserinin erken evrelerinde olan kişilerde mastektomiden daha iyi hayatta kalma oranları ile bağlantılıdır.

Bilim adamları, tümör tiplerine ve insanların mastektomi mi yoksa BCS’yi mi tercih ettiklerine baktılar. 543.000’den fazla kişinin yaklaşık %32’si mastektomi geçirdi ve yaklaşık %68’i 2010 ile 2019 arasında MKC geçirdi. Araştırmacılar, kanseri vücudun diğer bölgelerine yayılmış olan insanlardan alınan verilere bakmadı. Tümör boyutu ve hastalığın hangi aşamada olduğu gibi yönlere baktılar.

Araştırmacılar, mastektomi veya meme koruyucu cerrahi için aday olanları seçmeye çalıştı. Başka bir deyişle, çalışmayı yöneten Fox Chase Kanser Merkezi’nde meme cerrahisi onkolojisi uzmanı olan Matthew Lewis Pierotti, çoğunun istedikleri ameliyatı seçme özgürlüğüne sahip olması gerektiğini söylüyor.

Çalışma, meme kanserinin üç alt tipi olan kişilerde ameliyat seçeneklerini inceledi: Hormon reseptörü (HR), HER2-pozitif ve üçlü negatif (TN) tümörler.

Tümör HR-pozitif olduğunda, östrojen veya progesteron hormonlarından büyüdüğü anlamına gelir. Doktorlar, HR-pozitif meme kanserini belirli bir hormonu hedefleyen ilaçlarla tedavi eder.

HER2-pozitif meme kanseri, vücudunuz çok fazla insan epidermal büyüme faktörü reseptörü 2 (HER2) proteini ürettiğinde adını alır. Bu tümörler daha hızlı büyüme ve geri gelme eğilimindedir. Doktorlar hormon bazlı tedaviler vermek yerine HER2’yi hedeflemelidir. Son yıllarda, sonuçları önemli ölçüde iyileştiren daha yeni tedaviler piyasaya çıktı.

Üçlü negatif (TN) tümörlerin tedavisi daha zordur çünkü hormon veya HER2 reseptörleri yoktur. Geri dönme olasılıkları daha yüksektir ve HR veya HER-pozitif meme kanserlerinden daha agresiftirler.

Araştırmada araştırmacılar, HER2-pozitif meme kanseri olan kişilerin, HR-pozitif kanserleri olanlara kıyasla mastektomi geçirme olasılığının 1,39 kat daha fazla olduğunu bulmuşlardır. Ancak mastektomi yaptıran kişilerde HR-pozitif veya TN kanseri olup olmaması arasında pek bir fark yoktu.

MKC adayı olan kişiler çeşitli nedenlerle mastektomiyi tercih edebilirler. Bazıları radyasyona maruz kalmak istemeyebilir, bazıları ise daha simetrik bir görünüm isteyebilir. Diğerleri kanserin geri gelebileceğinden korkabilir ve memeyi almanın en iyi bahis olduğunu düşünebilir.

Bazı kanıtlar, erken evre meme kanseri olan kişilerin meme rekonstrüksiyon ameliyatı geçirebileceklerini bildikleri için mastektomiyi tercih edebileceklerini göstermektedir.

Mastektominin en iyi olduğu durumlar vardır, ancak bu genellikle tümörün boyutu, sahip olduğunuz tümör sayısı ve geçmişte meme kanseri geçirip geçirmediğiniz gibi faktörlere bağlıdır.

Smilow Kanser Hastanesi ve Yale Kanser Merkezi Meme Kanseri Merkezi klinik direktörü Mehra Golshan, mastektomi kararının “karmaşık ve katmanlı” olduğunu söylüyor. Çalışmaya dahil olmayan Golshan, hasta ve sağlayıcı arasında ortak bir karar vermeyi gerektirdiğini söylüyor.

“Mutlaka mastektomi olması gereken bazı kadınlar var. Bununla birlikte, çoğu her iki ameliyat için de uygun, “diyor Golshan.

Çalışma ekibinde yer almayan Minnesota Üniversitesi’nde cerrahi profesörü olan MD Todd M. Tuttle, meme kanseri türlerine göre mastektomi oranlarındaki farklılıkları görebilmenin, HER2- üzerinde mastektomi yapılıp yapılmadığına dair daha fazla fikir vereceğini söylüyor. pozitif meme kanserleri önemli ölçüde daha yaygındır.

Araştırmayı gözden geçiren Massachusetts’teki Brigham ve Kadın Faulkner Hastanesi’nde meme cerrahisi bölüm şefi Dr. Laura S. Dominici, araştırmacıların HER2-pozitif meme kanserli kişilerin neden mastektomiyi daha çok seçiyor olabileceğini görmek için verilerin ötesine bakmaları gerektiğini söylüyor. soyut.

Dominici, kadınların lumpektomi adayı olma ihtimalinin daha düşük olup olmadığını anlamak için HER2-pozitif kanserlerin benzersiz özelliklerine bakmaları gerektiğini söylüyor.

Golshan, HER2-pozitif meme kanseri olan kişilerin mastektomiyi BCS’den daha sık seçmelerinin bir nedeninin, genellikle daha kapsamlı hastalığa sahip olmaları olduğunu düşünüyor. Ancak Golshan, birçok doktorun genellikle ameliyattan önce tümörü ilaç tedavisi ile tedavi ettiğini söylüyor.

Dominici, araştırmacıların mastektomi seçimini yönlendiren faktörleri incelemesi gerektiğini söylüyor.

Dominici, “Bu düzeyde bilgi … veriler aracılığıyla elde edilemez, bu nedenle bu soruyu yanıtlamak için daha fazla çalışma gerekiyor” diyor. Çalışma, gelecekteki araştırmaların cevaplaması gereken soruları gündeme getiriyor, diyor.

Golshan, “Bu grupta sayıların neden daha yüksek olduğunu anlamak için daha fazla çalışma yapılması gerekiyor” diyor.

Çalışma yazarları gibi, Dominici de mastektomi oranlarının çoğunlukla düştüğünü söylüyor. Çift mastektomi oranları 2008’de artmaya başladı, ardından 2013 civarında düştü ve ardından sabitlendi. Bir rapora göre, daha yeni veriler, 40 yaşın altındaki kadınlarda 2013’ten 2020’ye düştüğünü gösteriyor.

Başka bir rapor, BCS için uygun kişilerin daha sık meme kaldırmayı seçtiklerini söylüyor.

Daha yeni veriler, mastektominin diğer aşamalara kıyasla evre III kanserli kişilerde daha yaygın olduğunu gösteriyor.

Bir memede kanser olan bazı kişiler, etkilenmeyen memenin de aynı anda alınmasını tercih etmektedir. Bu prosedür 20 ila 44 yaş arası kadınlarda 2004’ten 2012’ye kadar %10’dan %33’e yükseldi. Aynı dönemde 45 yaş üstü kişilerde %4’ten %10’a çıktı.

Pierotti, daha fazla insanın HER2-pozitif meme kanseri tümörleri ve bunların nasıl tedavi edileceği hakkında bilgi sahibi olması gerektiğini söylüyor.

Bu verilerin, aktif askeri üyeler, emekliler ve aileleri dahil olmak üzere Savunma Bakanlığı aracılığıyla federal sağlık sigortası olan kişiler arasındaki mastektomi eğilimlerini nasıl ölçtüğünü daha fazla incelemeyi planlıyor.

“İnsanların ameliyat olması için öngörücü olan hasta özellikleri veya kansere özgü özellikler olup olmadığını belirlemeye çalışıyoruz” diyor.

Pierotti, insanların neden mastektomiyi tercih ettiğinden emin olmadıklarını kabul ediyor. Göğüs rekonstrüksiyonu için seçenekler iyileşti ve bazı insanlar ünlülerden etkilenebilir, diyor.

Bir çalışma, mastektomiyi tercih eden kişilerin daha genç, daha yüksek eğitim seviyelerine ve daha iyi sigortaya sahip olduğunu buldu. Araştırmanın yazarları, bazı durumlarda kanserin geri geleceğinden korktukları için mastektomiyi seçtiklerini söylüyor.

Pierotti, “Hastaları, kendileri için doğru olan kararı verebilmeleri için artıları ve eksileri konusunda eğitmemiz gerekiyor” diyor. “Hastaların iki seçeneği var ve hayatta kalma açısından ikisi de eşdeğer.”

Weiss, kemoterapi ve anti-HER2 terapileri gibi daha agresif sistemik tedavilere duyulan ihtiyacın, mastektomi gibi daha agresif lokal tedaviye ihtiyacınız olduğu anlamına gelmediğini söylüyor. Lumpektomi ve radyasyonun muhtemelen aynı sonuçları vereceğini söylüyor.

Weiss, “HER2-pozitif hastalığınız varsa, mastektomi ile daha iyi sonuç alacağınız anlamına gelmez” diyor.

Weiss, “Yerel tedavi seçeneklerinizle ilgili kararı … belirli bir kanser alt tipinin agresif doğasının tetiklediği korkunuz yerine sağlam verilere dayanarak verin” diyor.

Yorum yapın