Evrensel Sağlık Hizmeti Olan Ülkeler Pandemi Sırasında Daha İyi Çocuk Aşılama Oranlarına Sahip Oldu


Cara Murez HealthDay Muhabiri
HealthDay Muhabiri

18 Ağustos 2022 PERŞEMBE (HealthDay News) — Yeni bir çalışma, evrensel sağlık kapsamına ulaşmaya daha yakın olan ülkelerde, pandemi sırasında rutin çocukluk aşılarında daha küçük düşüşler gördüğünü ortaya koyuyor.

Dünya Sağlık Örgütü, evrensel sağlık kapsamını “tüm bireyler ve topluluklar, ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerini maddi sıkıntı çekmeden almaları” olarak tanımlamaktadır.

Araştırmacılar, pandemiyi, ülkelerin evrensel sağlık sigortasına yönelik ilerlemelerine dayalı olarak çocukluk aşı kapsamındaki farklılıkları karşılaştırmak için “doğal bir deney” olarak kullanabildiler.

New York Üniversitesi Küresel Halk Sağlığı Okulu’nda yardımcı doçent olan Yeşim Tozan’ın da aralarında bulunduğu çalışma yazarları, “Bulgularımız, politika yapıcıların önümüzdeki yıllarda evrensel sağlık kapsamına ulaşmayı amaçlayan politikaları savunmaya devam etmesi gerektiğini kuvvetle öneriyor” dedi.

“Bu çalışma aynı zamanda küresel sağlık güvenliğine yapılan yatırımların ve evrensel sağlık kapsamı stratejilerinin ülkelerin sağlık sistemi esnekliği üzerindeki sinerjik etkisini anlamada gelecekteki araştırmalar için bir aşama oluşturuyor” dediler.

Ekip, 1997 ile 2020 yılları arasında 195 ülke ve 14 çocukluk aşısı hakkında bilgi içeren WHO/UNICEF’ten bağışıklama verilerini kullandı.

Çalışma ayrıca, kapsam düzeyini temsil eden bir ölçü olan 2019 Evrensel Sağlık Kapsamı (UHC) Hizmet Kapsamı Endeksini de kullandı.

UHC indeksi yüksek olan ülkeler, daha düşük UHC indeksine sahip ülkelerle karşılaştırıldığında 2020 yılında çocukluk aşı kapsamında %2,7 daha küçük bir düşüşle ilişkilendirildi.

Pandemiden önce, UHC indeksi yüksek olan ülkelerde ortalama çocukluk aşılama kapsama oranı %92,7 idi. Karşılaştırıldığında, daha düşük UHC endeksine sahip olanlar %86,2’lik bir kapsama oranına sahipti.

2020 yılında, UHC endeksi yüksek olan ülkelerde kapsama oranı %91,9 iken, UHC endeksi düşük olan ülkelerde %81,7 olmuştur.

Bulgular dergide 16 Ağustos’ta yayınlandı. PLOS Tıp .

Tozan bir dergi haberinde, “COVID-19 salgını, dünya çapındaki ülkeler arasında temel sağlık hizmetlerinin sunumunu etkiledi.” Dedi. “Bu çalışma, halk sağlığı krizleri zamanlarında evrensel sağlık sigortasının koruyucu etkilerine dair çok ihtiyaç duyulan nicel kanıtları sağladı.”

Daha fazla bilgi

Dünya Sağlık Örgütü, evrensel sağlık sigortası hakkında daha fazla bilgiye sahiptir.

KAYNAK: PLOS Tıphaber bülteni, 16 Ağustos 2022

Yorum yapın