Gebelik Komplikasyonları Kadınlar İçin Hayat Boyu Kalp Riskleri Anlamına Gelebilir


kaydeden Cara Murez

HealthDay Muhabiri

PERŞEMBE, 2 Şubat 2023 (HealthDay News) — Yeni araştırmalar, preeklampsi ve erken doğum gibi önemli gebelik komplikasyonlarının kadınlarda kalp hastalığı için yaşam boyu risk faktörleri olarak kabul edilmesi gerektiğini öne sürüyor.

1 Şubat’ta yayınlanan araştırmaya göre, beş ana gebelik komplikasyonundan herhangi birini yaşayan kadınların doğumdan 46 yıl sonrasına kadar iskemik kalp hastalığı riski artıyor. BMJ.

Beş komplikasyon şunlardır: erken doğum (gebeliğin 37 haftasından az), doğumdaki gebelik yaşına göre küçük bebek, preeklampsi (bir tansiyon bozukluğu), gebeliğin diğer tansiyon bozuklukları ve gebelik diyabeti.

Çalışma yazarları bir dergi haber bülteninde, “Olumsuz gebelik sonuçları olan kadınlar, iskemik kalp hastalığının gelişmesini önlemeye yardımcı olmak için erken önleyici değerlendirme ve uzun vadeli risk azaltma için düşünülmelidir” dedi. Araştırma ekibine New York’taki Mount Sinai’deki Icahn Tıp Okulu’ndan Dr. Casey Crump liderlik etti.

Yazarlar, arka plan notlarında, kadınların yaklaşık üçte birinin olumsuz bir hamilelik sonucu yaşadığını söyledi. Kalp hastalığı, dünya çapında kadınlar arasında önde gelen ölüm nedenidir.

Araştırma için ABD’li ve İsveçli araştırmacılar, İsveç’te kalp hastalığı öyküsü olmayan 2,1 milyondan fazla kadın belirledi. Her biri, 1973 ile 2015 yılları arasında ortalama 27 yaşında tek bir canlı bebek doğurmuştu.

Araştırmacılar, tıbbi kayıtları kullanarak doğum tarihinden 2018 yılına kadar kalp hastalığı vakalarını izlediler. Bu, ortalama 25 yıllık bir takip süresiydi.

Annelerin yaşını, çocuk sayısını, eğitimini, gelirini, vücut kitle indeksini, sigara içmeyi ve yüksek tansiyon, diyabet veya yüksek kolesterol öyküsünü dikkate aldılar.

Kalp hastalığı, ortalama 58 yaşındaki kadınların 83.000’den fazlasında veya neredeyse %4’ünde teşhis edildi.

Araştırmacılar, doğumdan sonraki 10 yıl içinde, göreceli kalp hastalığı oranlarının, erken doğum öyküsü olanlarda 1,7 kat ve preeklampsili kadınlarda 1,5 kat arttığını bulmuşlardır. Ayrıca, gebeliğin diğer yüksek tansiyon bozuklukları olan kadınlarda iki kat arttı. Ayrıca, gebelik diyabeti olanlarda kalp hastalığı riski 1,3 kat, gebelik yaşına göre küçük bebek doğuranlarda ise 1,1 kat arttı.

Birkaç olumsuz gebelik sonucu yaşayan kadınlar, riskte daha fazla artış gösterdi.

Bu riskler, doğumdan 30 ila 46 yıl sonra önemli ölçüde yüksek kalmıştır. Araştırmacılar, aile içindeki paylaşılan genetik veya çevresel faktörlerle kısmen açıklandıklarını belirtti.

Bununla birlikte, çalışma doğrudan bir neden-sonuç ilişkisini kanıtlayamaz.

Daha fazla bilgi

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, kadınlar ve kalp hastalıkları hakkında daha fazla bilgiye sahiptir.

KAYNAK: BMJhaber bülteni, 1 Şubat 2023

Yorum yapın