Herkes İçin Kalp Yetmezliği Tedavisine Eşit Erişim


Kalp yetmezliğiniz varsa, doğru tedavi semptomlarınızı iyileştirmede ve yaşam sürenizi uzatmada büyük fark yaratabilir. Tedaviler, en ciddi kalp yetmezliği vakaları için tuzun kesilmesi gibi yaşam tarzı değişikliklerinden kalp nakline kadar uzanır.

ABD’de kalp yetmezliği Siyahi ve Hispanikler arasında beyazlara göre daha yaygındır. Siyahi insanların daha genç yaşta kalp yetmezliği yaşaması ve hastalık nedeniyle hayatlarını kaybetmesi daha olasıdır. Louisville, KY’de Norton Healthcare’de kardiyolog olan Dr. Kelly McCants, burayı “40/40 kulübü” olarak adlandırıyor.

“Hastanemizdeki kalp yetmezliği teşhislerinin yüzde kırkı, 40 yaşın altındaki Afrikalı Amerikalılarda oluyor.” McCants, bu şaşırtıcı istatistiğin, büyük Siyah nüfusa sahip diğer büyük şehirlerdeki kalp yetmezliği oranlarına benzer olduğunu söylüyor.

Bu sağlık sorunlarının yanı sıra, Siyah ve Latin insanlar kalp yetmezliği tedavisi görme konusunda büyük engellerle karşılaşıyor. Araştırmalar, bu grupların aşağıdakileri alma olasılığının daha düşük olduğunu gösteriyor:

  • Hastanedeyken ve kalp yetmezliği nedeniyle kritik derecede hasta olduklarında bir kardiyolog tarafından bakım
  • Kalp nakli gibi gelişmiş kalp yetmezliği tedavileri
  • Bir kardiyak rehabilitasyon programı için doktor sevki
  • Kalp cihazlarını implante etme ameliyatı

Bu sağlık eşitsizliklerinin nedenleri karmaşıktır. Sağlık sigortası durumunuz, sağlık sistemindeki önyargı ve klinik araştırmalarda temsil eksikliği gibi şeylerin hepsi bir rol oynar. Bu engellerin aşılması, Siyahi ve Hispanik insanların tedaviye eşit erişim kazanmasına yardımcı olabilir.

Kalp Yetmezliği Tedavisinin Önündeki Engelleri Kaldırmak

Numaralarınızı bilin

Kalp yetmezliği tedavisine erişmenin ilk adımı, hastalığa yakalanma şansınızı anlamaktır. Yüksek tansiyon veya diyabet gibi rahatsızlıklarınız varsa, kalp yetmezliğiniz olma olasılığı daha yüksektir. Ve bazı azınlık grupları bu koşullarla daha sık yaşıyor.

Aynı zamanda Norton Healthcare’in Gelişmiş Kalp Yetmezliği ve İyileşme Programı ve Sağlık Eşitliği Enstitüsü’nün yönetici direktörü olan McCants, birçok Siyahi ve Hispanik insanın kalp yetmezliğinin başlıca nedenlerinden biri olan yüksek tansiyona sahip olup olmadıklarını bilmediğini söylüyor. “Genellikle farkında olmadığımız [blood pressure] 120 üzerinden 80 şeklinde hedefler.”

Yüksek tansiyon “sessiz bir katildir”, bu nedenle sizde olup olmadığını anlamanın tek yolu, tansiyonunuzu rutin olarak kontrol etmektir. Doktorunuz kan basıncınızı ne sıklıkta kontrol etmeniz gerektiğini size söyleyebilir. Bunu doktorun muayenehanesinde, eczanede veya – doğru ekipmanla – hatta evde bile hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.

Sağlık hizmeti için ödeme

Doktorunuz kalp yetmezliğiniz olduğunu söylediğinde, sorabileceğiniz ilk sorulardan biri kalp yetmezliği tedavisini nasıl karşılayacağınızdır. Kalp yetmezliği teşhisi genellikle pahalı ilaçlar, sık hastane ziyaretleri ve doktorlar tarafından yakından takip edilmesini gerektirir.

Sağlık hizmetlerinin maliyeti, özellikle daha az parası olanlar için birçok insan için kritik bir endişe kaynağıdır. Veriler, renkli insanların beyaz insanlara göre daha sık sigortasız veya eksik sigortalı olduğunu ve yoksulluk içinde yaşadığını gösteriyor.

New York’ta Weill Cornell Medicine’de kardiyolog ve elektrofizyolog olan Jim Cheung, “Hastalar ilaç alma veya yemek için para bulma seçeneğiyle karşı karşıya kaldıklarında, bu çok zor bir denge haline geliyor” diyor.

Durumunuz ne kadar ciddiyse, tedavi o kadar pahalı olabilir. Bir örnek: kalp nakli. İlerlemiş kalp yetmezliğiniz varsa, bir donörden yeni bir kalbe ihtiyacınız olabilir; bu, maliyeti 1,6 milyon dolardan fazla olan bir ameliyattır. Nakil merkezleri, sizi yeni bir kalp için bekleme listesine bile koymadan önce sağlık sigortası kanıtına veya diğer mali kaynaklara ihtiyaç duyar.

Uygun Maliyetli Bakım Yasası (ACA) ve Medicaid genişlemesi, birçok kişi için tedaviye erişimi iyileştirdi. Bir araştırma, Medicaid’i genişleten eyaletlerde kalp nakli listelerine eklenen Afrikalı Amerikalıların sayısında %30’luk bir artış buldu. Bu listelerdeki Hispaniklerin sayısı da arttı ama çok az.

Sağlık sisteminde önyargı

Irkınız veya etnik kökeniniz, kalp yetmezliği de dahil olmak üzere tıbbi durumlar için sağlık uzmanlarının size nasıl davranacağını da etkileyebilir. Onlarca yıldır bilimsel araştırmalar, azınlık gruplarının beyaz insanlardan daha az tıbbi prosedüre tabi tutulduğunu ve daha kötü bakım gördüklerini göstermiştir. Bunun nedeni kısmen sağlık profesyonellerinin bilinçsiz önyargısıdır.

Araştırmacılar, ırkınızın doktorların gelişmiş kalp yetmezliği tedavileri hakkında karar vermesini nasıl etkilediğini inceledi. Genel olarak, doktorların farklı tedaviler önerip önermemesinde ırkın bir rolü yok gibi görünüyor. Ancak Siyahiyseniz, doktorların, özellikle yaşlı doktorların kalp nakli önerme olasılığı daha düşüktür.

Araştırmalar, sizi tedavi eden kişiyle özdeşleştiğinizde ve ona güvendiğinizde daha iyi sağlık sonuçları alma şansınızın arttığını gösteriyor. “Kültürel olarak tanımlayabildiğiniz zaman kesinlikle yardımcı oluyor [with your provider] – benzer yaşanmış deneyimleriniz varsa veya benzer geçmişlerden geliyorsanız, ”diyor McCants. “Sağlık hizmetleri sistemleri ve sağlayıcıları olarak, hizmet verdiğimiz toplulukları yansıtmalıyız.”

Cheung, “Bunun doktorlar ve hastalar arasındaki iletişim sorunlarını azaltmak için çok şey yapacağını düşünüyorum” diyor.

Ne yazık ki, Siyahi ve Hispanik insanların kendilerine benzeyen bir kardiyoloğu ziyaret etmesi her zaman mümkün olmayabilir. Yeterince temsil edilmeyen azınlıklar, ABD’deki kardiyologların %8’inden azını oluşturuyor

Klinik çalışmalarda temsil

Araştırmacılar, yeni veya mevcut bir tıbbi tedavinin işe yarayıp yaramadığını veya herhangi bir zararlı yan etkisi olup olmadığını öğrenmek için klinik deneyler yürütür. Bu çalışmalar, terapileri ve tedavileri test etmek için gönüllülere dayanmaktadır. Sonuçlar, doktorların tüm hastalarına hangi ilaçları ve diğer tedavileri yazacağını belirler.

Ancak çalışma katılımcıları her zaman tüm hastaların iyi bir temsili değildir. Bu araştırmalarda genellikle Siyah veya Hispanik insanlardan çok daha fazla beyaz insan vardır. Bazen çalışma sonuçları, çalışma katılımcılarının ırklarını veya etnik kökenlerini bile bildirmez. Bu gibi durumlarda, doktorların tedavilerin tüm ırk ve etnik kökenden insanlar için eşit derecede işe yarayıp yaramadığını bilmesinin hiçbir yolu yoktur.

Siyahlar ve Hispanikler, kalp yetmezliği tedavileri için yapılan klinik deneylerde uzun süredir temsil edilmemektedir. Bu, hastalık oranlarının daha yüksek olmasına rağmen. Cheung, daha fazla ırksal ve etnik azınlığı içeren klinik deneylerin “terapilerin hastalarımız üzerindeki etkisi konusunda bize büyük fikir verdiğini” söylüyor. “Ve sadece bazı hastalar değil, aynı zamanda Tümü hastalarımızın.”

2022’nin sonlarında ABD Kongresi, klinik deneylerde daha fazla çeşitlilik çağrısında bulunan bir yasa çıkardı. İlaç sponsorlarının FDA’ya bir çeşitlilik eylem planı sunmasını gerektirir. Plan, sponsorun kayıt hedeflerini ve bunlara nasıl ulaşmayı planladıklarını içermelidir. Bu, sadece bazılarına değil, tüm renklerden insanlara uygulanan araştırma keşiflerine giden yolu açmaya başlayabilir.

Yorum yapın