İnoperabl Akciğer Kanseri için Görünümü Değiştirme


Dr. David Tom Cooke tarafından, Susan Bernstein’a söylendiği şekliyle

Terim “ameliyat edilemez akciğer kanseri” dir. Bu, akciğer kanserini çıkarmak için yapılan ameliyatın riskinin, bir hasta için ameliyatın faydalarından daha fazla olduğu anlamına gelir. Ancak, birinin “ameliyat edilemez” olup olmadığını söylemek zordur.

Yaş, riskinizi biraz artırabilecek bir faktördür, ancak mutlaka engelleyici değildir. 90 yaşında birini ameliyat ettim. Sahip olduğunuz diğer sağlık sorunları, akciğer fonksiyonlarının bozulması gibi bir faktör olabilir. Örneğin, şiddetli KOAH veya amfizem nedeniyle akciğer fonksiyonu çok az olan bir kişide bir akciğer tümörünü çıkarırsak, bu, örneğin ameliyatı riskli hale getirebilir. Bu tanıma uyan artan bir insan nüfusu var. Akciğer kanserinizin “ameliyat edilemez” olduğunun belirlenmesi için gerçekten bir göğüs cerrahı tarafından görülmeniz gerekir.

Erken evre, ameliyat edilemeyen akciğer kanserinin tedavisi için altın standart, SBRT veya stereotaktik vücut radyasyon tedavisi dediğimiz bir şeydir. Yüksek doz, odaklanmış radyasyon. SBRT, tümörü yok etmeye çalışmak için kullanılır. Çok hedeflidir ve bu tedavide çok hassas olmak için özel görüntüleme, tipik olarak BT taramaları kullanırız. Tümörleri küçültmek veya öldürmek için geleneksel, yüksek doz radyasyon tedavisinden farklıdır. SBRT akciğer kanserini tedavi etme potansiyeline sahiptir, ancak hastalar için ameliyatla aynı iyileşme oranına sahip olup olmadığı bilinmemektedir. Genellikle bir veya iki SBRT tedavisi yapıyoruz ve ardından 5 yıl boyunca rutin takibiniz oluyor.

Bu alanda devam eden bazı yeni deneyler var. Radyasyonun, bağışıklık sisteminizi harekete geçiren küçük proteinler olan antijenlerin salınmasına neden olabileceği düşünülmektedir. SBRT’nin kontrol noktası inhibitörleri olarak adlandırılan immünoterapi ilaçları ile kombinasyonunun akciğer tümörlerini öldürme ve ortadan kaldırma olasılığını artırıp artırmayacağını görmek için çalışmalar var. Kontrol noktası inhibitörleri, kanserle savaşmak için bağışıklık sistemini yavaşlatan “kontrol noktalarını” ortadan kaldırmak için kişinin kendi bağışıklık sistemini harekete geçirir.

Araştırmacılar sadece bu kombinasyon terapisinin etkilerini değil, aynı zamanda hastaların bu ilaçları ne kadar süreyle almaları gerektiğini de araştırıyorlar. Şu anda, bu SBRT/kontrol noktası inhibitörü kombinasyonunun güvenliğine bakmak için faz I çalışmaları ve ayrıca kombinasyon tedavisinin sonuçlarına bakmak için devam eden klinik deneyler var.

Erken evrelerde kullanılan bir diğer tedavi ise [local scopes to treat the tumor]navigasyonel bronkoskopi gibi. Bu tedavi için bir kateterin ucuna takılı bir kamera alıp hastanın nefes borusuna veya nefes borusuna yerleştiriyoruz. Daha sonra, ya yüksek teknoloji yönlendirme araçları kullanarak ya da BT taraması ile birlikte, kateteri tümöre doğru yönlendiriyoruz. Bu aynı zamanda, kateteri tümöre yönlendirmek için bir BT taramasıyla birleştirilmiş robotik teknolojiyle, ardından tümörü öldürmek için mikrodalgalarla veya kemoterapiyi doğrudan tümöre lokal olarak enjekte ederek yapılıyor. Bu tür bir tekniği test etmek için şu anda yapılan hayvan çalışmaları var.

Ameliyatta son gelişmeler oldu, bu nedenle bir zamanlar akciğer kanseri ameliyat edilemez olarak kabul edilen kişiler ameliyat edilebilir hale gelebilir. Buradaki anahtar faktörlerden biri robotik cerrahidir. Vücuda daha az baskı uygulamak için daha küçük kesiler yapabiliriz. Robotik cerrahi ayrıca tümörünüzü çıkarmak için daha az akciğer dokusu almamızı sağlar.

Akciğer kanseri tedavisi için ufukta başka yeni teknolojiler var. Bunlardan biri, ameliyatı dikkatli bir şekilde yönlendirmek için ameliyathanede robotik cerrahi teknolojisi ile 3D görüntüleme ve baş üstü ekranların bir kombinasyonu olabilir. Ben her zaman şu karşılaştırmayı kullanırım: Çocuğunuz baloya gidecekse, kör nokta asistanı, her tarafta hava yastıkları gibi en son güvenlik yenilikleriyle birlikte 1992 Ford Taurus veya 2022 Toyota Camry ile mi gitmesini istersiniz? yedek kamera? Ameliyat sırasında güvenliği büyük ölçüde artırmak için bu teknolojileri kullanabiliriz.

Akciğer kanseri tedavisinin büyük resmi için önemli olan bir nokta daha var. Amerikan Akciğer Derneği’nin 2021 “Akciğer Kanseri Durumu” raporuna göre, akciğer kanseri teşhisi konan hastaların %20’den fazlası herhangi bir tedavi görmedi. Ek olarak, beyaz hastalara kıyasla akciğer kanseri olan Siyahi hastaların cerrahi tedavi görme olasılığı %23 ve herhangi bir tedavi görme olasılığı %9 daha düşüktür.

Akciğer kanseri için herhangi bir tedavi görmeden önce, göğüs cerrahı da dahil olmak üzere bir doktor ekibiyle görüşmek en iyisidir çünkü hastalığınızla savaşmak için pek çok farklı seçeneğimiz var.

Yorum yapın