İşverenlerin 2022’de çalışanların sağlık ihtiyaçlarına yanıt vermelerinin 6 yolu


Son yıllarda ülke çapındaki işyerlerinde ruh sağlığı ile ilgili konuşmalar arttı. Ancak, ruh sağlığı bilinci, çalışanların ruh sağlığı sonuçlarını etkilemek için tek başına yeterli değildir. Kuruluşların, çalışanların ruh sağlığını ve esenliğini bütünsel olarak ele almak için farkındalık kampanyalarının ve konuşmalarının ötesinde yatırım yapmaları gerekir. İşçilerin ihtiyaçlarına yanıt veren işverenler, bağlılığı artırır ve işyeri stresini azaltır, bu da daha az zihinsel sağlık sorununa yol açar.

MHA’nın 2022’sine göre Zil Mührü alıcıları12 farklı sektördeki 92 küçük ve büyük işvereni temsil eden MHA, işverenlerin işçilerin ruh sağlığı ve esenlik ihtiyaçlarına yanıt olarak değiştirdiği en yaygın altı politika ve program alanını belirledi:

1. Artan veya geliştirilmiş zihinsel sağlık yararları

Örnekler arasında ruh sağlığı hizmetleri için tam veya kısmi kapsama sağlanması, telesağlık seçeneklerine erişimin artırılması, çalışan yardım programı tekliflerinin iyileştirilmesi, LGBTQIA+ topluluğu için aile kurma yardımlarının genişletilmesi ve kriz çocuk bakımı veya yaşlı bakımı desteği sağlanması sayılabilir.

2. Değerlendirilen ücret eşitliği ve rol yapısı

Örnekler arasında performansa dayalı liyakat artışları sağlama, artan ücret şeffaflığı ve hakkaniyet, mevcut yaşam maliyetlerini yansıtmak için artan asgari ücret ve çalışanların ihtiyaçlarına uyacak veya daha fazla netlik ve eşitlik sağlamak için yeniden yapılandırılmış roller sayılabilir.

3. Uygulanan kalıcı esnek çalışma programları ve gelişmiş izin politikaları

Örnekler arasında dört günlük bir çalışma haftasına geçiş, hibrit bir çalışma ortamının uygulanması, bir bakım politikasının uygulanması, sağlık koşullarına sahip aile üyelerine bakım için ücretli aile izni verilmesi ve yüzen ve kurum çapında “Ruh Sağlığı Günleri”nin uygulanması sayılabilir.

4. Sağlanan ruh sağlığı ve dayanıklılık eğitimi

Örnekler arasında küçük grup sağlık koçluğu, duygusal bir sağlık programı, kişisel sağlık hedeflerine ulaşmak için teşvikler ve Ruh Sağlığı İlk Yardım eğitimi sayılabilir.

5. Günlük etkileşimler ve planlanmış toplantılar için önerilen dengeli yaklaşımlar

Örnekler arasında toplantılar arasında beş-15 dakikalık arabellek önerme, diğer iş sorumluluklarına odaklanmak için takvim blokları ve e-posta imzalarına çalışma saatleri ekleme sayılabilir.

6. Meslektaşlar arasında sürdürülen bağlantı ve azaltılmış sosyal izolasyon

Örnekler arasında, yüz yüze ve sanal meslektaşlar arası destek sunma veya “Bağlantı Toplantıları” ve sanal mutlu saatler düzenleme sayılabilir.

MHA’nın ilk çalışmasında liderliğe örnek bir destek vaka mektubu bulun İşyeri Ruh Sağlığı Araç Seti: Bir Destek ve Refah Kültürü Yaratmak, kuruluşların zihinsel olarak sağlıklı bir iş yeri için temel oluşturmalarına yardımcı olacak bir kılavuz. Araç seti ayrıca işverenleri MHA’nın şu anda açık olan İşyeri Ruh Sağlığı 2023-23 başvuru döngüsü için Çan Mührü için hazırlıyor.

İşyeri Ruh Sağlığı Araç Setini İndirin

Çan Mührü için Başvurun

Yorum yapın