pusula çizimi nasıl kullanılır


Daha doğrusu olarak bilinen bir pusula bir çift pusula, daire veya yay çizmek için kullanılabilecek bir teknik çizim aracıdır. Ayırıcı olarak, özellikle haritalarda mesafeleri aşmak için bir araç olarak da kullanılabilir. … Yirminci yüzyılın ortalarında, daire şablonları pergel kullanımını tamamlıyordu.

Bir pusula ile tüm açıları nasıl çizersiniz?

Cetvelle açı çizmek için pusulayı nasıl kullanırsınız?

30º Açı Oluşturma

Aşama 1: PQ kolunu çizin. Adım 2: Pusulanın ucunu P’ye yerleştirin ve Q’dan geçen bir yay çizin. Adım 3: Pusulanın noktasını Q’ya yerleştirin ve Adım 2’de R’de çizilen yayı kesen bir yay çizin. Adım 4: İle pusulanın noktası hala Q’daysa, gösterildiği gibi T yakınında bir yay çizin.

Pusula ile açı nasıl çizilir?

Pusula kalemi nasıl kurulur?

Pusulayı üst metal güvenlik noktasından sıkıca tutarak, pusulanın sivri ucunu daireyi çizmek istediğiniz kağıdın üzerine yerleştirin. Pusulayı yavaşça döndürün böylece kalem daireyi çizmeye başlar. Kaleme herhangi bir baskı uygulamayın yoksa dairenizin genişliği değişir.

Düz bir çizgi çizerken kurşun kaleme kılavuzluk eden çizim aracı nedir?

Yorum yapın