Standart Testler Siyahi Hastalarda Uyku Apnesinin Şiddetini Eksik Tahmin Edebilir


kaydeden Cara Murez

HealthDay Muhabiri

24 Mayıs 2023 Çarşamba (HealthDay News) — Yeni araştırmalara göre, uyku apnesi teşhisi söz konusu olduğunda, mevcut tarama yöntemleri Siyahi hastaları dezavantajlı duruma düşürebilir.

Obstrüktif uyku apnesi (OUA), uyku sırasında solunumun kesilmesi ile karakterize ciddi bir uyku bozukluğudur. İlk tarama aracı, bir gecelik nabız oksimetre testi olabilir – kandaki oksijen seviyelerini ölçen parmak ucuna takılan küçük bir cihaz.

Müfettişler bu çalışmaya, COVID-19 salgını sırasında yoğun bakım ünitesi hastalarında kullanılan nabız oksimetrelerinin Siyah hastalarda beyaz hastalara göre daha az doğru olabileceği araştırmasını gördükten sonra başladılar.

Boston’daki Harvard Tıp Okulu’nda tıp fakültesi yardımcı doçentlerinden Ali Azarbarzin, “Deri pigmentasyonu oksimetri sonuçlarını etkiliyor gibi görünse de, OUA testleri sırasında aynı şeyin geçerli olup olmayacağını bilmiyorduk” dedi.

Azarbarzin, Amerikan Toraks Derneği’nden yaptığı açıklamada, “Durumun böyle olacağını varsaydık” dedi.

Bu nedenle araştırmacılar, gece boyunca evde uyku çalışmaları yapan, farklı ırk ve etnik kökenlerden yaklaşık 2.000 hastanın sonuçlarını incelediler.

Araştırmacılar, oksimetreler içeren ekipman kullanarak, her solunum duraklamasından sonra katılımcıların oksijen seviyelerindeki ortalama değişimi karşılaştırdı.

Ekip, Siyah katılımcıların beyaz hastalara kıyasla her nefes duraklamasında oksijen doygunluğunda (kan oksijen seviyesi) daha küçük bir düşüşe sahip olduğunu buldu. Bu, yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi (kilo ve boya dayalı bir ölçüm) ve sigara içme dahil olmak üzere kandaki oksijen seviyelerini etkileyebilecek diğer faktörleri hesaba kattıktan sonra doğruydu.

“Bulgularımız, bu ölçüm problemlerinin Siyah bireylerde OSA’nın ciddiyetinin hafife alınmasına yol açabileceğini gösteriyor. Bununla birlikte, oksijen damlalarının bu şekilde hafife alınmasının, Siyahilerde ve koyu tenli diğer bireylerde OSA’nın teşhis edilmesinde ve yönetilmesinde önemli farklılıklara yol açıp açmayacağı belirsizdir.”

“Yine de bu bulgular, farklı popülasyonlarda oksimetrelerin doğruluğunu titizlikle test etme ve ayrıca oksimetrenin özellikleri dışındaki faktörlerin solunum duraklamaları ile oksijen paternlerindeki farklılıkları açıklayıp açıklayamayacağının dikkate alınması gerektiğini vurguluyor” diye ekledi.

Bulgular, Amerikan Toraks Derneği’nin Washington, DC’deki yıllık toplantısında Salı günü sunulmak üzere planlandı. Tıbbi toplantılarda sunulan araştırma, hakemli bir dergide yayınlanana kadar ön hazırlık olarak kabul edilmelidir.

Daha fazla bilgi

Uyku Vakfı, obstrüktif uyku apnesi hakkında daha fazla bilgiye sahiptir.

KAYNAK: Amerikan Toraks Derneği, haber bülteni, 23 Mayıs 2023

Yorum yapın